Przeskocz do treści

Ostatnia w roku 2017 Kawiarenka Dialogowa Małżonków odbyła się 3 grudnia 2017 r., tradycyjnie w Szensztackim Instytucie Sióstr Maryi w Otwocku-Świdrze. Wprowadzenia nt. temperamentów dokonała s. M. Olga Szwałek ISSM.

Kolejny raz sala była wypełniona po brzegi. W Kawiarence uczestniczyły 33 małżeństwa.

Z ofiar przekazywanych przez Was zakupione zostały filiżanki z logiem naszej Kawiarenki.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wprowadzenia:

S. Olga przygotowała dla wszystkich uczestników Kawiarenki poniższe Menu oraz Rachunek:

Przystawka
Z czym kojarzyło Ci się słowo „temperament”? Porozmawiajcie ze sobą, czy znasz temperament współmałżonka? Czy wiesz jak się on przejawia? Czy oboje jesteśmy tego samego zdania?

Danie
1. Jakie cechy mojego temperamentu ułatwiają moją więź z Tobą?
2. Jakie cechy mojego temperamentu utrudniają moją więź z Tobą?
3. W jakich sytuacjach znajomość cech temperamentu ułatwia mi rozumienie innych ludzi?
4. Jakie mocne strony pomagają nam w dialogu? Gdzie popełniamy błędy w komunikowaniu? Porozmawiajcie o tym ze sobą.
5. Każde z naszych dzieci jest inne, niepowtarzalne. Dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia w wychowaniu. Czy możemy określić na podstawie obserwacji i doświadczenia jakie temperamenty przeważają w postawach naszych dzieci? W jaki sposób możemy je motywować do prawidłowych zachowań a jakich motywacji unikać?

Deser
Zastanów się i nazwij dobro, zalety, szanse, owe ewangeliczne talenty, którymi został Twój współmałżonek/ka obdarowany jest przez Boga.
„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,/godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,/nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,/utkany w głębi ziemi.
(Ps139,14-15)
Warto ten Psalm odczytać także inaczej:
Dziękuję Ci Boże, że Ją/Jego stworzyłeś tak cudownie godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz Jej/Jego duszę...

Rachunek
Podejmij postanowienie, co zmienisz we własnym sposobie myślenia, reagowania i zachowania, by cieszyć się rozwojem łączącej Was miłości wzajemnej.