Przeskocz do treści

Dziś małżeństwo i rodzina nie są „w modzie”. Niestety. Na porządku dziennym obecna jest raczej promocja zdrady i wypaczanie pojęcia miłości. Są jednak tacy, którzy chcą ochronić to, co najważniejsze, a robią to przez… celebrację.

Rozpoczął się kolejny cykl spotkań w Kawiarence Dialogowej Małżonków. W tym roku tematy otwierające cykl dotyczą ściśle komunikacji. Październikowe spotkanie było pod hasłem „Ona, on i… słuchanie siebie”, a w listopadzie temat będzie brzmiał: „Ona, on i… sztuka dialogu”. – Założeniem KDM jest to, aby służyć wzrastaniu małżonków we wzajemnej miłości. Jednym z podstawowych aspektów tej miłości na co dzień jest spotkanie i dialog. Często małżonkowie Na stronęprowadzą rozmowy, które są wymianą informacji: omawiają listę zakupów, sprawy do załatwienia, ale brakuje spotkania pogłębionego, które musi mieć spełnione określone warunki, żeby można było je określić mianem dialogu. Bywa też, że mąż i żona ranią siebie nawzajem, nie mając przy tym złych wcale zamiarów, wręcz przeciwnie. Pytają, dlaczego tak jest? – mówi s. M. Estera Balcer, współorganizator KDM, która wprowadza małżonków w tematy październikowych i listopadowych spotkań. – Na temat tych konkretnych warunków, które muszą być spełnione, żeby spotkanie miało jakość dialogu mówimy na KDM. Nie chodzi tu tylko o samą psychologię komunikacji, ale integralne podejście do dialogu, także w aspekcie duchowości małżeńskiej. Poza tym, kategoria dialogu odnosi się, w szerszym znaczeniu, do spotkania małżonków na każdej z płaszczyzn ich człowieczeństwa – tłumaczy s. M. Estera. – Trzeba tu też koniecznie przypomnieć, że kawiarenka dialogowa to propozycja dla całej rodziny, ponieważ podczas dialogu rodziców, dla dzieci prowadzone są osobno zajęcia opiekuńczo wychowawcze – dodaje.

Wyposażeni w narzędzia i łaskę

KDM odbywa się raz w miesiącu, ale jedna godzina miesięcznie na dialog małżeński to zdecydowanie za mało. – Spotkania te mają być pewną inspiracją i zachętą, aby porozumiewać się coraz bardziej świadomie, z coraz bardziej mądrą miłością. Naszym zadaniem jest przekazać impuls oraz pewne narzędzia. Ważne jest, że KDM odbywa się przy Sanktuarium Wierności, gdzie Matka Boża działa jako Wychowawczyni. Jesteśmy więc w zasięgu Jej macierzyńskiego spojrzenia. Wierzymy w otwarcie się małżonków na działanie łaski Bożej i że ta łaska dobrze „oświeci” treści, które mamy dla nich przygotowane. Wierzymy również w nich jako ludzi, że są gotowi skorzystać z tego, co im proponujemy i wprowadzać w codzienne życie to, o czym mówimy – dodaje s. M. Estera.

Podczas każdego spotkania małżonkowie otrzymują też Menu Dialogu, które jest pewnym praktycznym wskazaniem dla przebiegu ich spotkania oraz Rachunek, który zachęca do konkretnej pracy nad sobą. – To rodzaj ćwiczenia, które proponujemy, bo wiadomo, że sama wiedza nie wystarczy. Trzeba ćwiczyć pewne postawy, aby nabywać umiejętności. Chodzi tu, przede wszystkim, o opanowywanie takiej sztuki, jak podejmowanie pogłębionej autorefleksji, a dzięki temu lepsze rozumienie siebie samego i siebie nawzajem, otwarcie na drugiego, umiejętności związane z prowadzeniem dialogu. Wcielanie tego w życie wymaga zaangażowania, a także cierpliwości i wytrwałości, czyli wymaga praktycznie rozumianej wierności. Nie można zapomnieć o tym, że małżonkom towarzyszy łaska sakramentu, że Chrystus jest zawsze przy nich obecny, że im błogosławi i wspiera wszelkie ich wysiłki w dążeniu do wzrostu w miłości. Nie jest to więc tylko ich ludzki wysiłek, ale współpraca z łaską Bożą, współpraca konieczna – tłumaczy.

Kiedy przyjdzie kryzys…

KDM to miejsce zarówno dla osób, którym zależy na jakości dialogu, jak i dla tych, którzy zmagają się z trudnościami w tym obszarze. – Na spotkania przychodzą małżeństwa w różnej kondycji swojej relacji. Czasem to osoby, których związek jest w stanie kryzysu. Są też tacy, którzy chcą zbudować na nowo, czy odbudowywać swoją nadwątloną więź. O tę relację nie tylko warto, ale zawsze koniecznie trzeba dbać. Cieszymy się, że tych rodzin jest coraz więcej, bo są one także dla siebie wzajemnie siebie świadectwem. Dziś z wielkim zatrwożeniem widzimy w wielu środkach społecznego przekazu wyraźną promocję zdrady, a KDM to konkretny i adekwatny w swojej treści i strukturze wkład w to, żeby służyć promocji wierności. Powtórzę, że spotkania odbywają się przy Sanktuarium Wierności. Małżonkowie znajdują tu, za wstawiennictwem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, umocnienie na drodze swojego wzrostu w wierności małżeńskiej. KDM to celebracja sakramentu małżeństwa w formie dialogu, która jest konkretnym wkładem w odnowę życia małżeńskiego i rodzinnego – wyjaśnia s. M. Estera.

Spotkania KDM odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca w godz. 15.15-17.00 przy Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze. Każde spotkanie jest poświęcone oddzielnemu tematowi, dlatego można dołączyć w dowolnym momencie cyklu.

Listopadowe spotkanie, które będzie poświęcone sztuce dialogu, odbędzie się - wyjątkowo - w drugą niedzielę miesiąca, 8 listopada. Jak wspomniano, dla dzieci odbywają się osobne zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Zapraszamy serdecznie całe rodziny!

Justyna Steranka

Pierwsza Kawiarenka Dialogowa nowego cyklu już za nami!
Jej temat brzmiał: "Ona, on i... słuchanie siebie".

Wprowadzenia do tematu dokonała s. M. Estera Balcer, która poruszyła następujące kwestie:
Od czego zaczyna się słuchanie współmałżonka?
Co jest do wysłuchania w dialogu?
Skąd mogą brać się przyczyny nieporozumień?
Co to są "cztery boki kwadratu wypowiedzi"?
Na czym polega słuchanie skuteczne i pełne?
Co to znaczy, że aby być zrozumianym, trzeba być zrozumiałym?

Zachęcamy do odsłuchania wprowadzenia w całości.

Zapraszamy też Państwa do kolejnej kawiarenki - już 8 listopada, tym razem WYJĄTKOWO
w drugą niedzielę miesiąca.
ZNAJDŹCIE CZAS, BY ZADBAĆ O MIŁOŚĆ!