Przeskocz do treści

Ostatnia w roku 2017 Kawiarenka Dialogowa Małżonków odbyła się 3 grudnia 2017 r., tradycyjnie w Szensztackim Instytucie Sióstr Maryi w Otwocku-Świdrze. Wprowadzenia nt. temperamentów dokonała s. M. Olga Szwałek ISSM.

Kolejny raz sala była wypełniona po brzegi. W Kawiarence uczestniczyły 33 małżeństwa.

Z ofiar przekazywanych przez Was zakupione zostały filiżanki z logiem naszej Kawiarenki.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wprowadzenia:

S. Olga przygotowała dla wszystkich uczestników Kawiarenki poniższe Menu oraz Rachunek:

Przystawka
Z czym kojarzyło Ci się słowo „temperament”? Porozmawiajcie ze sobą, czy znasz temperament współmałżonka? Czy wiesz jak się on przejawia? Czy oboje jesteśmy tego samego zdania?

Danie
1. Jakie cechy mojego temperamentu ułatwiają moją więź z Tobą?
2. Jakie cechy mojego temperamentu utrudniają moją więź z Tobą?
3. W jakich sytuacjach znajomość cech temperamentu ułatwia mi rozumienie innych ludzi?
4. Jakie mocne strony pomagają nam w dialogu? Gdzie popełniamy błędy w komunikowaniu? Porozmawiajcie o tym ze sobą.
5. Każde z naszych dzieci jest inne, niepowtarzalne. Dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia w wychowaniu. Czy możemy określić na podstawie obserwacji i doświadczenia jakie temperamenty przeważają w postawach naszych dzieci? W jaki sposób możemy je motywować do prawidłowych zachowań a jakich motywacji unikać?

Deser
Zastanów się i nazwij dobro, zalety, szanse, owe ewangeliczne talenty, którymi został Twój współmałżonek/ka obdarowany jest przez Boga.
„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,/godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,/nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,/utkany w głębi ziemi.
(Ps139,14-15)
Warto ten Psalm odczytać także inaczej:
Dziękuję Ci Boże, że Ją/Jego stworzyłeś tak cudownie godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz Jej/Jego duszę...

Rachunek
Podejmij postanowienie, co zmienisz we własnym sposobie myślenia, reagowania i zachowania, by cieszyć się rozwojem łączącej Was miłości wzajemnej.

5 listopada 2017 r. tradycyjnie o godzinie 15.15 odbyła się kolejna Kawiarenka Dialogowa Małżonków. Wprowadzenie nt. samowychowania - namiętności poprowadziła s. M. Anastazja Komor z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.

W Kawiarence wzięło udział 29 małżeństw, co jest rekordową liczbą w tej edycji.

S. Anastazja przygotowała dla wszystkich uczestników kawiarenki poniższe Menu oraz Rachunek:

PRZYSTAWKA
Z czym kojarzyło Ci się słowo „namiętność”? Czy postrzegałeś/-aś namiętności jako pozytywną siłę swojej osobowości? Czy podejmujesz stałą pracę nad sobą w celu uszlachetnienia swojej osobowości? Czy udaje Ci się zrealizować powzięte postanowienia?

1 DANIE
1. Jaka jest Twoja główna namiętność: zmysłowość czy duma? Jaka jest główna namiętność męża / żony? Czy oboje jesteśmy tego samego zdania?
2. Co najczęściej jest powodem różnicy zdań pomiędzy nami? Z jakiego punktu widzenia patrzę ja, a z jakiego współmałżonek – np. ostatnia sprawa, która nas poróżniła. Jak rozwiązaliśmy ten problem? Które z nas szybciej idzie na kompromis a komu trudniej zrezygnować z własnego zdania? Czy zawsze w rozwiązywaniu sprzecznych zdań, poglądów moje / nasze postawy są właściwe? Jeśli tak – podziękujcie Panu! Jeśli nie – dlaczego?
3. Na co powinienem / powinnam zwrócić większą uwagę w pojawiających się sytuacjach, by wykorzystać moją namiętność do uszlachetnienia osobowości? Jak możemy pomagać sobie nawzajem w dojrzewaniu do właściwych postaw?
Lub:
Każde z naszych dzieci jest inne, niepowtarzalne. Dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia w wychowaniu. Czy możemy określić na podstawie obserwacji i doświadczenia jakie namiętności przeważają w postawach naszych dzieci? W jaki sposób możemy je motywować do prawidłowych zachowań a jakich motywacji unikać?

2 DANIE
1. Czy podejmujecie wspólne postanowienia, które mają na celu osobisty rozwój i pogłębianie Waszej więzi małżeńskiej? Jakiego wsparcia w realizacji postanowień oczekuję od współmałżonka?
2. Spróbuj dać dobrą radę współmałżonkowi, by mógł rozwijać swoją osobowość.

DESER
Podziękuj żonie / mężowi za wysiłek jego pracy nad sobą. Powiedz w czym to widzisz. Obiecaj mu swoją pomoc i modlitwę.

RACHUNEK
Zastanów się przez chwilę nad tym, gdzie jest Twój słaby punkt i podejmij postanowienie, które pomoże Ci tak pracować nad sobą, by cieszyć się osobistym wzrostem.

Rozpoczęliśmy nowy sezon Kawiarenek Dialogowych Małżonków w Otwocku. „On, ona i… sztuka dialogu” to tytuł wprowadzenia pp. Piotra i Moniki Stelmachów. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania nagrania z prelekcji.

Prelegenci przygotowali dla wszystkich uczestników kawiarenki poniższe Menu oraz Rachunek:

PRZYSTAWKA
Dlaczego chcesz zasiąść do Dialogu? (tzn. jaka motywacja była do tej pory, a jaka chcesz żeby była)

1 DANIE
1. Co jest dla ciebie ważne zanim z zasiądziesz?
2. Jakie elementy pomagaj a jakie utrudniają, uniemożliwiają przeprowadzenie dialogu w waszym małżeństwie? Co można zrobić by warunki były jeszcze bardziej sprzyjające?
3. Jaka jest rola Boga w przeprowadzaniu dialogu w waszym małżeństwie?
4. Na jakim priorytecie jest systematyczne przeprowadzenie dialogu w waszym małżeństwie? Czy jesteście z roli dialogu w waszym małżeństwie usatysfakcjonowani. Czy chcecie coś zmienić?

2 DANIE
1. Jak wygląda moja modlitwa osobista w ostatnim miesiącu, jakie są tego owoce?
2. Które Słowo Boże z ostatniego miesiąca było dla mnie ważne i dlaczego?
3. Jaka jest rola sakramentów w moim życiu i jakie owoce rodzi to w moim życiu?

DESER
1. Jaki macie pomysł na randkę w przyszłym tygodniu?

RACHUNEK
1. Pomyśl i zapisz rzecz, którą w świetle dzisiejszego tematu chcesz zrobić (wybierz jedno postanowienie).
2. ZRÓB TO

Poniżej prezentujemy harmonogram Kawiarenek Dialogowych Małżonków w sezonie 2017/2018. Pierwsze spotkanie już 10 września podczas Festynu Rodzinnego. Serdecznie zapraszamy.

10.09.2017 r. On, ona i... Festyn Rodzinny

01.10.2017 r. On, ona i... sztuka dialogu, pp. Stelmachowie

05.11.2017 r. On, ona i... samowychowanie-namiętności, s.M. Anastazja Komor ISSM

03.12.2017 r. On, ona i... samowychowanie-temperamenty, s.M. Olga Szwałek ISSM

07.01.2018 r. On, ona i... budżet domowy, pp. Orzechowscy

04.02.2018 r. On, ona i... o wartości wielodzietności, pp. Wyżewscy

04.03.2018 r. On, ona i... głowa rodziny, pp. Sierhejowie

08.04.2018 r. On, ona i... serce rodziny, pp. Sierhejowie

06.05.2018 r. On, ona i... Przyczyna Naszej Radości, o. Romuald Kszuk ISchP

03.06.2018 r. On, ona i... języki miłości, pp. Sulejowie