Przeskocz do treści

Rozpoczęliśmy nowy sezon Kawiarenek Dialogowych Małżonków w Otwocku. „On, ona i… sztuka dialogu” to tytuł wprowadzenia pp. Piotra i Moniki Stelmachów. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania nagrania z prelekcji.

Prelegenci przygotowali dla wszystkich uczestników kawiarenki poniższe Menu oraz Rachunek:

PRZYSTAWKA
Dlaczego chcesz zasiąść do Dialogu? (tzn. jaka motywacja była do tej pory, a jaka chcesz żeby była)

1 DANIE
1. Co jest dla ciebie ważne zanim z zasiądziesz?
2. Jakie elementy pomagaj a jakie utrudniają, uniemożliwiają przeprowadzenie dialogu w waszym małżeństwie? Co można zrobić by warunki były jeszcze bardziej sprzyjające?
3. Jaka jest rola Boga w przeprowadzaniu dialogu w waszym małżeństwie?
4. Na jakim priorytecie jest systematyczne przeprowadzenie dialogu w waszym małżeństwie? Czy jesteście z roli dialogu w waszym małżeństwie usatysfakcjonowani. Czy chcecie coś zmienić?

2 DANIE
1. Jak wygląda moja modlitwa osobista w ostatnim miesiącu, jakie są tego owoce?
2. Które Słowo Boże z ostatniego miesiąca było dla mnie ważne i dlaczego?
3. Jaka jest rola sakramentów w moim życiu i jakie owoce rodzi to w moim życiu?

DESER
1. Jaki macie pomysł na randkę w przyszłym tygodniu?

RACHUNEK
1. Pomyśl i zapisz rzecz, którą w świetle dzisiejszego tematu chcesz zrobić (wybierz jedno postanowienie).
2. ZRÓB TO

Poniżej prezentujemy harmonogram Kawiarenek Dialogowych Małżonków w sezonie 2017/2018. Pierwsze spotkanie już 10 września podczas Festynu Rodzinnego. Serdecznie zapraszamy.

10.09.2017 r. On, ona i... Festyn Rodzinny

01.10.2017 r. On, ona i... sztuka dialogu, pp. Stelmachowie

05.11.2017 r. On, ona i... samowychowanie-namiętności, s.M. Anastazja Komor ISSM

03.12.2017 r. On, ona i... samowychowanie-temperamenty, s.M. Olga Szwałek ISSM

07.01.2018 r. On, ona i... budżet domowy, pp. Orzechowscy

04.02.2018 r. On, ona i... o wartości wielodzietności, pp. Wyżewscy

04.03.2018 r. On, ona i... głowa rodziny, pp. Sierhejowie

08.04.2018 r. On, ona i... serce rodziny, pp. Sierhejowie

06.05.2018 r. On, ona i... Przyczyna Naszej Radości, o. Romuald Kszuk ISchP

03.06.2018 r. On, ona i... języki miłości, pp. Sulejowie

AKADEMIA RODZINY to forma wspierania młodych rodzin (do dziesięciu lat stażu małżeńskiego) w umacnianiu więzi małżeńskich i rodzinnych.

Podstawowy element tego wsparcia stanowi cykl 10 jednodniowych spotkań. Organizowane są one raz w miesiącu, w soboty, od września do czerwca.  Spotkania przygotowywane są przez specjalistów zajmujących się problematyką rodzinną (między innymi wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Podejmowane tematy to przede wszystkim zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki, ale również problemy związane z duchowością. W ramach zajęć prowadzone są wykłady, warsztaty, ćwiczenia, prelekcje dla dzieci. Przewidziane są również różne formy integracyjne.

Rodziny, które ukończą podstawowe szkolenie mogą korzystać z dodatkowych form wsparcia. Są nimi:

  • kręgi konsultacyjne (możliwość telefonicznego kontaktu z małżeństwem, które przeszło przez jakiś trudny małżeński czy rodzinny problem)
  • spotkania problemowe (spotkania organizowane według wspomnianej wcześniej metody, podejmujące problemy zgłaszane przez rodziny)
  • wstępna (telefoniczna) poradnia

Zajęcia odbywają się w Józefowie pod Warszawą przy Instytucie Ojców Szensztackich.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Rodziny 2017/2018. Pierwsze spotkanie przewidziane jest we wrześniu 2017 r.

Zapisy:
Pani Mirosława Kwas tel. 797 002 049

E-mail: jozefow@akademia-rodziny.pl
Więcej informacji na: www.akademia-rodziny.pl

Ostatnia w tym sezonie Kawiarenka Dialogowa Małżonków odbyła się 4 czerwca 2017 roku w Otwocku. Tematem wprowadzenia była wdzięczność, które wygłosili pp. Katarzyna i Marcin Celińscy. Małżonkowie od 11 lat, rodzice 4 dzieci. W Domowym Kościele od 10 lat. Od 3 lat współorganizują Kawiarenkę Dialogową Małżonków.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wprowadzenia.